Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 27 september 2022

Communicatie bij uitdiensttreding werknemer

Eerder schreef ik een artikel over wat een werkgever allemaal dient te communiceren bij de indiensttreding van een werknemer maar het is ook belangrijk en tevens verplicht om de werknemer te wijzen op de gevolgen voor zijn pensioen, aldus communicatie bij uitdiensttreding werknemer.

Zorgplicht werkgever

Wanneer een werknemer uit dienst treedt is het niet alleen belangrijk om de deelnemer af te melden voor de pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder, maar is het op basis van de zorgplicht van de werkgever ook verplicht om de werknemer actief te informeren over de gevolgen voor zijn of haar pensioen. Het is dus niet de bedoeling dat jij als werkgever de communicatie enkel aan de pensioenuitvoerder overlaat. Als werkgever zal je het pensioenbewustzijn van je werknemers actief moeten vergroten, ook als hun deelname aan jullie pensioenregeling eindigt.

Wat moet er dan allemaal gecommuniceerd worden?

Bij de uitdiensttreding of het ontslag van een werknemer dien je de volgende informatie aan de werknemer te verstrekken:

Wat gebeurt er met het ouderdomspensioen na einde deelname?

Het zal duidelijk zijn voor de ex-werknemer dat zijn pensioenopbouw binnen de regeling stopt nu hij uit dienst gaat. Maar wat mogelijk niet duidelijk is voor de werknemer, is wat er gebeurt met het reeds door hem opgebouwde pensioen. Het is daarom belangrijk om dit aan de werknemer te communiceren.

Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen voor de pensioendatum?

Een ander belangrijk punt is het nabestaandenpensioen. Tegenwoordig zijn merendeel van de nabestaandenpensioenen op risicobasis. Dit betekent dat na het einde van de deelname de verzekeringen voor het nabestaandenpensioen stoppen. Het is belangrijk dit risico aan de werknemer te communiceren en de eventuele mogelijkheden om dit risico op te vangen voor te leggen.

Hoe zit het met de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?

Wanneer een werknemer uit dienst treedt en deze voor de uitdiensttreding recht had op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid dienen ook de gevolgen van de uitdiensttreding kenbaar gemaakt te worden.

Wijzen op mogelijkheid tot waardeoverdracht

Wanneer de werknemer deel gaat nemen aan een nieuwe pensioenregeling is het mogelijk om het pensioen dat hij of zij in de huidige regeling heeft opgebouwd mee te nemen naar de nieuwe regeling. Hier dient de werknemer bij het uit dienst treden op gewezen te worden.

Conclusie

Pensioencommunicatie wordt een steeds belangrijker onderwerp. Wil jij jouw werknemers ook goede pensioencommunicatie bieden, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen jou helpen met opmaat gemaakte pensioencommunicatie voor jouw werknemers.

 

Dit artikel is geschreven door Iris van Hees, pensioenadviseur.

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*