Werkgever

Pensioenadvisering én bemiddeling is aan strikte regelgeving onderhanden. De richtlijnen van de AFM bepalen op welke wijze er geadviseerd dient te worden. Dit alles is vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft).

Dit verzorgen wij op basis van vijf stappen.

lees meer

De rol van de Ondernemingsraad wordt steeds belangrijker waar het pensioen betreft. Men wil/moet een gedegen gesprekspartner zijn als het over pensioen gaat.

Pensioen, als tweede belangrijkste arbeidsvoorwaarde, verdient derhalve veel serieuze aandacht. De ontwikkelingen gaan snel, de waarde van pensioen is – zowel in geld als in verzorging uitgedrukt – hoog, de belangen (zowel op korte als op lange termijn) strategisch.

Lees meer

Ondernemingsraad & Human Resource 

Lees meer

Visitatie Commissie Pensioenfondsen 

Intern Toezicht is sinds 2007 wettelijk verplicht en verankerd middels de Code Pensioenfondsen (de opvolger van de Principes van goed Pensioenfondsbestuur – ofwel Pension Fund Governance – zoals opgesteld door de Stichting van de Arbeid, STAR). Voor de inrichting van intern toezicht kan een pensioenfondsbestuur kiezen uit een aantal mogelijkheden waaronder het instellen van een Raad van Toezicht. Een andere mogelijkheid voor Ondernemingspensioenfondsen en Beroepspensioenfondsen is het instellen van een visitatiecommissie.

lees meer

Neem Contact op

Antwoordformulier

PensioenTips voor Jou

PensioenTips voor Jou is een maandelijkse digitale samenvatting van de pensioen actualiteiten. Lekker overzichtelijk met alleen nieuws dat voor jou relevant is. 

PensioenTips voor Jou is overigens kosteloos, dus klik snel verder om aan te melden!

lees meer

Employability & Pensions

Eerder parttime werken om het langer vol te houden! Dat is employability & pensions.

Hoe kun je dit vormgeven? Daarbij helpen wij je graag in overleg met jou en jouw HR-medewerkers.

Wij zorgen voor de perfecte invulling vanuit het pensioendomein.

lees meer