Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 07 februari 2023

Beste OR, neem pensioen-initiatief!

Het is duidelijk: we gaan naar een nieuw pensioenstelsel. Onder de nieuwe regels bouwt iedereen straks pensioen op via een premieregeling (beleggingen).

Na inwerkingtreding van de nieuwe wet ontstaat een overgangsfase van vier jaar (2023 – 2027). In deze periode moeten werkgevers en werknemers tot een pensioenregeling komen die past binnen dat nieuwe wettelijke kader.

Om tot een passende pensioenregeling te komen is in de WOR bepaald dat Ondernemingsraden (OR) een duidelijke rol hebben bij wijzigingen van de inhoud en de uitvoering van de pensioenregeling.

Plichten, maar ook rechten

De OR heeft verplichtingen. Maar ook rechten! Zo heeft de OR het recht om initiatieven te nemen. Bijvoorbeeld richting management in verband met het inrichten van een nieuwe pensioenregeling. Beste OR: neem dat initiatief! Wacht niet af tot het management een kant en klaar voorstel op tafel heeft liggen! Want een goede voorbereiding is het halve werk.

Heb je behoefte aan een kennispartner of een second opinion? Als OR heb je namelijk het recht om een eigen adviseur in te schakelen. &Gommer Pensions Group is gespecialiseerd in pensioenadviestrajecten en het ondersteunen van ondernemingsraden. Het is altijd fijn om je als OR bij onderhandelingen bij te laten staan door een pensioenspecialist. Het gaat tenslotte om veel geld, jouw geld – het nog-niet-betaalde loon.

De rol van de OR

De OR zorgt voor medezeggenschap van werknemers in een onderneming. Maar, tegelijkertijd moet het doel van de OR zijn om een constructieve en open communicatie tussen het management en de werknemers te bevorderen. De focus zou moeten liggen op het zorgen voor een goede besluitvorming die rekening houdt met de belangen van beide partijen. Dus zowel van de werkgever als van de werknemer. Dit bevordert immers een gezonde en rechtvaardige arbeidsomgeving.

De rol van de OR, in verband met de nieuwe pensioenwet, is afhankelijk van de specifieke situatie van de onderneming en de wensen en behoeften van de werknemers. Het is belangrijk dat de OR actief betrokken is bij deze veranderingen. In het algemeen mag van de OR worden verwacht:

  1. Initiatief: start het overleg met het management.
  2. Advies: wat zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenregels voor de werknemers en de onderneming.
  3. Overleg: voer overleg met het management over de implementatie en toepassing van de nieuwe pensioenregels. Hoe deze regels laten aansluiten bij de specifieke situatie van de onderneming?
  4. Vertegenwoordiging: vertegenwoordig de werknemersbelangen bij het overleg met het management over de nieuwe pensioenregeling.
  5. Communicatie: informeer de werknemers over de nieuwe pensioenregels en de veranderingen die daarmee gepaard gaan.
  6. Monitoring: monitor de juiste implementatie van de nieuwe pensioenregels.

Tot slot: investeer in kennis

Kennis kun je beter tijdig opdoen. Voorkom dat tijdsdruk straks een ongewenste factor wordt.

Wij hebben speciaal voor ondernemingsraden een serie online Webinars ontwikkeld, zodat jij en je OR-collega’s voor de zomer weten wat je te wachten staat. Bekijk onze agenda voor meer informatie en aanmelden.

Liever een afspraak met een van onze pensioenadviseurs? Dat kan! Klik op het koffiekopje! 

 

Dit artikel is geschreven door Gerard Bos, pensioenadviseur bij &Gommer Pensions Group

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*