Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 09 mei 2023

De OR als pensioenadviesorgaan

De werkgever

Het is inmiddels wel bekend: de ondernemingsraad (OR) vervult een belangrijke rol bij het geven van advies over het pensioenbeleid van de onderneming. De OR heeft recht op informatie over dit pensioenbeleid. Van daaruit kan de OR dan weer advies uitbrengen aan de werkgever. Maar is de OR daarmee daadwerkelijk pensioenadviseur?

Nee, de OR is geen pensioenadviseur in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De OR brengt advies uit over de gevolgen voor de werknemers van een voorgenomen besluit. Bijvoorbeeld wijziging van de pensioenregeling. Ook als deze wijziging op wettelijke basis plaatsvindt.

Het is zeker niet eenvoudig om de bedoelde gevolgen volledig te kunnen doorzien en in kaart te brengen. Vaak is het behoorlijk complex. Een goede voorbereiding en een heldere uitwerking zijn minimaal vereist. Een prima start daarvoor is het inschakelen van een pensioenadviseur. Het is altijd fijn om je als OR bij onderhandelingen bij te laten staan door een echte pensioenspecialist.

Heb je behoefte aan een kennispartner of een second opinion? Als OR heb je het recht om een eigen adviseur in te schakelen. &Gommer Pensions Group is gespecialiseerd in pensioenadviestrajecten en het ondersteunen van ondernemingsraden. Of wil je graag eerst meer over pensioen weten, volg dan onze webinars.

En dan de werknemers

Het is belangrijk om op te merken dat de ondernemingsraad geen individueel pensioenadvies kan geven aan werknemers. Individueel pensioenadvies kan wel worden verkregen via een pensioenadviseur. Maar, beseffen de werknemers het belang hiervan wel?

Nee, veelal niet. Althans vaak niet op tijd. Het is daarom belangrijk dat werknemers goed geïnformeerd worden over hun pensioen. Overigens niet alleen bij indiensttreding. De werkgever kan voor heldere communicatie over het pensioenbeleid zorgen. De OR kan ook hierbij weer een belangrijke rol spelen. OR, zorg ervoor dat de werkgever voldoende informatie verstrekt en de werknemers actief betrekt bij het pensioenbeleid van de onderneming. Het gaat tenslotte om grote financiële belangen, het nog-niet-betaalde loon.

Heb je ondersteuning nodig? Wij staan voor je klaar. Bij &Gommer Pensions Group kan de werkgever kiezen uit verschillende abonnementsvormen die structuur creëren voor heldere pensioencommunicatie met werknemers.

Dit artikel is geschreven door Gerard Bos, pensioenadviseur bij &Gommer Pensions Group.

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*