Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Geplaatst op 06 december 2022

Bedrijfsovername en pensioen

Wanneer een bedrijfsovername plaatsvindt door middel van een bedrijfsfusie gaan de rechten en de verplichtingen, die uit de arbeidsovereenkomst van de werknemers van de vervreemder voortvloeien, van rechtswege over op de verkrijger. Dit geldt ook voor de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende pensioenovereenkomsten. Hierop is echter een uitzondering. Dit is namelijk niet het geval als je met de werknemers van de overdragende partij dezelfde pensioenregeling sluit als voor je eigen werknemers.

Maar het opnemen van de overgenomen werknemers in de eigen pensioenregeling is niet altijd de beste optie. Bij het maken van deze beslissing dien je nogal een aantal punten in overweging te nemen. Hieronder een schets van de te maken overwegingen:

  • Tussentijdse opzegging

Is het mogelijk om de ‘oude’ regeling tussentijds op te zeggen en onder welke voorwaarden?

  • Dubbele kosten

Bij het voortzetten van de ‘oude’ regeling naast de ‘eigen’ regeling betaal je dubbele advies- en beheerkosten.

  • Wat zijn de verschillen tussen de pensioenregelingen?

Op welke punten verschillen de pensioenregelingen van elkaar en is dat in het voor- of nadeel van de overgenomen werknemers?

  • Compensatie bij verslechtering

Mocht er sprake zijn van een verslechtering van de pensioenregeling dan dienen de werknemers daarvoor gecompenseerd te worden. Daarover moet ook een beslissing genomen worden, hoe je de werknemers gaat compenseren.

  • Communicatie aan werknemers

Na het maken van de keuze, zal die keuze goed onderbouwd en toegelicht moeten worden aan de overgenomen werknemers. Welke verschillen zijn er ten opzichte van hun oude regeling en wat is er nu precies voor hen verzekerd?

Er zijn dus nogal wat punten die je in overweging dient te nemen bij de keuze voor het al dan niet opnemen van de overgenomen werknemers in de nieuwe regeling, maar uiteraard kunnen wij jou hierbij helpen.

Dit artikel is geschreven door Iris van Hees, een pensioenadviseur bij &Gommer Pensions Group.

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*