Team VCP

Elke visitatiecommissie bestaat uit drie leden die gezamenlijk over de complete deskundigheid beschikken om optimaal te kunnen visiteren. Bij het samenstellen van een visitatiecommissie voor jouw pensioenfonds, hanteren wij vanzelfsprekend de basiscriteria onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit. 

Afhankelijk van uw specifieke behoefte leggen wij de nadruk op specifieke deskundigheidsgebieden.

Hieronder vind je een compleet overzicht van al onze visitatieleden.

Ons Team


Management

mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP, Managing Partner,

Theo is mede-initiatiefnemer van Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. (VCP) en treedt op als manager en is eerste aanspreekpunt voor contacten bij ...

Peggy Bruens ba, Manager VCP,

Peggy is al jaren betrokken bij de VCP en is als management assistent het eerste aanspreekpunt voor de leden van de visitatiecommissie en draagt zorg voor de ...


Visitatieleden/RvT-ers

Mr. J.B.L.M. van Besouw (ook RvT),

Jan van Besouw studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht (notariële richting). Tot 1996 werkte hij als juridisch adviseur bij Rabobank Nederland, met name in ...

Y. Boon (ook RvT),

Yvo Boon is sinds december 2009 Manager Vermogens- en Liquiditeitenbeheer bij CZ, en is tevens lid van het verantwoordingsorgaan van SBZ Pensioenfonds. Hij is een ...

J.P.B. Brand (RvT),

Hans Brand studeerde Bedrijfseconomie in Groningen, en heeft ruim 30 jaar ervaring in financieel-economisch management. Hij is, na een carrière bij Shell, Mediq en ...

mr. B. Broers CPL,

Boudewijn Broers studeerde fiscaal recht (met afstudeerrichting pensioen en beleggen) aan de Universiteit van Maastricht en volgde de leergang pensioenrecht aan de ...

Mr. A.W.J. van Coberen,

Alexander van Coberen studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft ruim 25 jaar bestuurlijke, management en operationele ervaring in de wereld van ...

Drs. H.J.J. Debrauwer (ook RvT),

Berry Debrauwer heeft een lange carrière achter de rug ( 1975-2012) in de beleggingswereld en het risicomanagement in het bankwezen. Vanaf 1985 tot 2007 heeft ...

mr. B.F.M. Evers MPLA,

Zij is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als ...

mr. drs. R. Grotendorst (ook RvT),

Richard is de Vice President, Group Taxes voor Amer Sports Corporation genoteerd op de Nasdaq OMX Helsinki sinds augustus 2012 en is daar verantwoordelijk voor de ...

J.M. van Harten MPLA,

Jan van Harten is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige en heeft diverse advies,- management- en bestuursfuncties bekleed in de pensioenbranche. Van Harten ...

drs. S.G.B. Heemskerk EPP,

Sander Heemskerk studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Daarna heeft hij gedurende 9 jaar verschillende functies vervult bij het ministerie van ...

mr. drs. D.J.M.P. Horsmeier CSFL,

Diana Horsmeier studeerde rechten, bedrijfseconomie en accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam en actuariaat aan het Actuarieel Instituut en heeft meer dan ...

drs. H.W.O.L.M Korte,

Harman Korte stuurde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 2000 werkte hij bij het ministerie van Financiën, onder meer als directeur Begrotingszaken. Tot ...

drs. R.P. van Leeuwen AAG (ook RvT),

Na een actieve periode als beleidsbepaler heeft Rob zich de afgelopen jaren toegelegd op toezichthoudende functies in de financiële wereld en het besturen van een ...

Drs. J.C.F.M. Nuyens (ook RvT),

Hans Nuyens is actief bij het Intern Toezicht en verricht visitaties bij een aantal pensioenfondsen. Tijdens deze visitaties heeft hij in het bijzonder aandacht ...

drs. H. Peters RBA,

Hans heeft 30 jaar ervaring binnen de financiële sector. In 1987 begon hij als macro-economisch analist op het Economisch Bureau van Pierson, Heldring & Pierson. ...

P.M. van Ravenzwaaij MPLA,

Paul van Ravenzwaaij is in 1997 een eigen pensioenadviespraktijk begonnen, omdat hij vond dat het anders moest. Hij werd hiermee een van de eerste adviseurs die ...

Drs. M. Roest RBA (ook RvT),

Maarten Roest is sinds mei 2014 Hoofd Vermogensbeheer bij het Pensioenbureau van het ABN AMRO Pensioenfonds en is tevens Uitvoerend Bestuurder van het ABN AMRO ...

J.E. Rog (ook RvT),

Jaap is een ervaren bestuurder, coach en adviseur. Hij is een mensgerichte, authentieke leider met een commerciële antenne. Zijn kracht en werkplezier liggen in de ...

L.J.M. Roodbol AAG (ook RvT),

Laurens Roodbol is sinds 2007 managing director van de Amsterdamse vestiging van Milliman. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de ...

drs M.W. Troost CPL,

Martin Troost studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna heeft hij gedurende 10 jaar diverse managementfuncties vervult bij ...

C.D.A. Verbeek (ook RvT),

In zijn meer dan 25-jarige internationale carrière is Casper Verbeek vanuit verschillende functies bij pensioenen betrokken geweest. Sinds 2005 was hij voor General ...

Mr. A.J.E.M. Vollenbroek,

Annemiek Vollenbroek is sinds september 2006 als zelfstandig adviseur voor financiële dienstverleners werkzaam. Daarvoor werkte ze onder andere voor Pensioendesk ...

Drs. E.G.C. Vollenbroek (ook RvT),

Edwin Vollenbroek is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van Risicomanagement en Governance. Na zijn studie Bestuurlijke informatiekunde is hij als ...

P.Th.A. de Wever RA,

Peter de Wever ronde in 1992 zijn studie tot Register Accountant af en vertrok vervolgens van KPMG naar het bedrijfsleven. Na vijf jaar de rol van Financial Director ...