Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Onze diensten

RVU regeling

Nederlanders worden steeds ouder en blijven daarbij ook nog eens langer gezond. Om die reden is enkele jaren geleden besloten dat een pensioendatum van 65 jaar niet langer passend was.

De doelstelling werd dan ook langer doorwerken en dus later met pensioen. Echter, dat is niet voor iedereen en alle beroepen haalbaar.

Neem contact op Foto van een spaarvarken voor de dienst Eerder met pensioen en advies pensioenregeling en RVU regeling en BPF-check

De RVU regeling

Werkgevers krijgen vanaf nu tijdelijk de mogelijkheid om aan werknemers die bijna AOW-gerechtigd zijn een vroegpensioenregeling (RVU regeling) aan te bieden waardoor ze eerder kunnen stoppen met werken.

De voorwaarden

Er geldt een vrijstelling tot € 2.037,- (2023) per werknemer per maand. Het bedrag van de vrijstelling is gelijk aan de netto AOW-uitkering voor alleenstaanden.

Aan deze regeling is een aantal voorwaarden verbonden:

  • De regeling mag maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd ingaan;
  • Het totale bedrag mag in een keer of in meerdere termijnen worden verstrekt;
  • De regeling is beperkt in duur. De uiterste datum waarop werkgevers en werknemers een RVU kunnen overeenkomen is 31 december 2025. De laatste uitkering is dus uiterlijk 31 december 2028;
  • De hoogte van de uitkering is onafhankelijk van het oorspronkelijke inkomen, arbeidsverleden en/of fulltime of parttime dienstverband;
  • De regeling is toegankelijk voor iedereen.

De hoogte van de uitkering is dus maximaal € 24.444,- per jaar (2023). De werkgever moet dit zelf financieren. De uitkering mag maximaal drie jaar worden verstrekt. De werkgever kan de uitkering ook één of twee jaar verstrekken, zodat de kosten lager zijn of maandelijks betalen, hetgeen een spreiding van de kosten met zich meebrengt. Als het bedrag aan RVU voor een werknemer te weinig is om eerder met pensioen te kunnen gaan dan zal een werknemer eigen financiële middelen moeten inzetten of zijn pensioen flexibiliseren. Zo kan de werknemer bijv. een deel van het ouderdomspensioen eerder laten uitkeren of kiezen voor de hoog-/laagconstructie, zodat de eerste paar jaar een hoger pensioen wordt ontvangen en later een lager pensioen. Uiteraard kan ook spaargeld worden ingezet. Een andere optie is het inzetten van opgespaard verlof. De werknemer kan ook 10% van zijn pensioen afkopen op pensioendatum (dit kan waarschijnlijk vanaf juli 2023). De mogelijkheid om daarnaast te kiezen voor een pensioenuitkering die eerst hoger is en daarna lager, vervalt dan wel.

Naast de tijdelijke RVU-uitkering blijft ook demotie mogelijk. Werknemers kunnen dan maximaal 50% minder gaan werken. Het salaris mag dan worden aangevuld door de werkgever. Pensioenopbouw blijft mogelijk tot maximaal het oorspronkelijke salaris.

Kun je een werknemer vervroegd met pensioen laten gaan?

Het antwoord is dus ja. Dat kan nog steeds en blijft ook in de toekomst mogelijk. Er moet natuurlijk wel sprake zijn van voldoende middelen. Niet alle werknemers hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd. De RVU-vrijstelling kan voor deze werknemers wellicht een oplossing bieden, net als voor werknemers voor wie langer doorwerken niet evident is. Ook de werkgever moet natuurlijk wel de financiële middelen hebben om de RVU-uitkering uit te kunnen keren. De verwachting is dat in cao’s hierover afspraken opgenomen gaan worden. Werkgevers die niet onder een cao vallen, moeten al dan niet samen met de oudere werknemer tot een afweging komen of een RVU een oplossing kan bieden. Dit vraagt ook een bijdrage van de werknemer door het inzetten van eigen middelen en het flexibiliseren van zijn pensioen. Communicatie en financiële planning zijn hierbij erg belangrijk.

Wil je als werkgever of ondernemingsraad meer weten over de mogelijkheden van het bieden van een RVU-regeling aan jouw werknemers, neem gerust contact met ons op.
We vertellen je er graag meer over.

Afspraak online/telefonisch

*
*
*
*

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*