Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Onze begrippen

Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

De ingangsdatum voor de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is 1 juli 2023 met een overgangsregime tot 2028. De nieuwe wet is een voortvloeisel uit het PensioenAkkoord.

We gaan over naar een systeem met persoonlijke pensioenpotjes met eigen persoonlijke input, dat wordt bepalend voor de hoogte van het pensioen.

Er kunnen meer keuzes gemaakt worden voor wat betreft beleggingen, zowel in de opbouw als in de uitkeringsfase bijvoorbeeld ‘doorbeleggen na pensioendatum, lumpsum, deeltijdpensioen en een hoog/laag-uitkering etc. Werknemers moeten hierbij worden begeleid uiteraard.

Ook wordt de definitie van een samenwonende partner en de hoogte van het partnerpensioen gestandaardiseerd. Tot slot wordt er veel aandacht besteed aan de positie van ‘witte vlekken’ (werknemers zonder pensioenregeling) en ZZP’ers, zodat ook zij pensioen gaan opbouwen of anderszins sparen en in ieder geval weten wat ze níet hebben/krijgen.

Informatie over de Wet Toekomst Pensioenen kun je vinden op de website van Rijksoverheid en Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.

Contact

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*