Raad van Toezicht

Niet alle leden van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (VCP) opteren voor een functie als lid van een Raad van Toezicht. Visiteren is immers niet hetzelfde. Alleen diegenen die willen én kunnen. Dat is onze eerste waarborg.

De VCP ondersteunt leden van een Raad van Toezicht zowel inhoudelijk als secretarieel. Zij hebben vanuit de VCP frequent overleg met elkaar en ‘leren’ van elkaar. Daardoor wordt hun invulling geoptimaliseerd. En profiteert uw pensioenfonds ook van de kennis bij ‘andere’ pensioenfondsen.

De VCP neemt de ‘secretariaats’-werkzaamheden graag voor haar rekening. De juridische en financiële afspraken en de facturering. Dat is makkelijk en efficiënt, zowel voor hen als voor u. Tot slot vallen de leden van een Raad van Toezicht onder de beroepsaansprakelijkheidverzekering die de VCP voor haar heeft afgesloten.

Dat is goed en voor hen en een ‘zekerheid’ voor u! U zoekt een lid voor uw Raad van Toezicht? Wij vinden hem of haar! Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Executive Search.