Executive Search

U zoekt een lid voor de Raad van Toezicht of een pensioenprofessional voor uw pensioenfonds? Wij vinden hem of haar!

Dus ook als het gaat om een bestuurslid – zowel extern als intern – een lid van het verantwoordingsorgaan, een (beleggings)commissie of een compliance officer.

Ook begeleiden wij kandidaten voor de eventuele DNB-toetsing en kunnen een specifiek opleidingsplan ontwikkelen, begeleiden én bewaken.

Drs. H.J.J. Debrauwer (Berry) is Associate Partner van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen en is uw aanspreekpunt.

Meer informatie
Meer weten? Vult u het antwoordformulier dan even in of bel ons op 013-207 00 52.

Antwoordformulier