Werkgever pensioen

Wij adviseren werkgevers over alle aspecten van de pensioenregeling: fiscaal en civieljuridisch, actuarieel en verzekeringstechnisch.

Daarnaast verzorgen wij jouw pensioencommunicatie, ook als dat over gaat in financiële planning.

Uiteraard adviseren wij conform de richtlijnen van de AFM als dat nodig is. Daarnaast adviseren wij vooral ‘op maat’.

Als het gaat om advies op grond van de Wet Financieel Toezicht dan doorlopen we de volgende 5 stappen.

Inventariseren
Jouw wensen en doelstellingen worden vertaald in een passend risico- en klantprofiel.

Analyse
We rekenen de pensioenlasten voor je door en toetsen we onder andere de betaalbaarheid. Vervolgens zoeken wij de beste verzekeringsoplossingen die het meest aansluiten bij jouw wensen en doelstellingen.

Advisering
Daarna adviseren wij je de pensioenregeling die het beste past bij jouw bedrijf en het beste bijbehorende product. Jijbeslist dan.

Bemiddeling
Op basis van je definitieve keuze verwerken wij dit, zetten de bemiddeling in gang en maken de definitieve (juridische) stukken op.

Nazorg & Beheer
Tot slot moet de pensioenregeling actueel blijven. In overleg verzorgen wij dit graag. Om je blijvend te ontzorgen.

Overige diensten
Natuurlijk ondersteunen wij je ook graag met overige pensioenzaken. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • macro-economische waarderingen (IFRS / RJ271 / marktrentewaardering);
  • harmonisaties en uniformering van regelingen als gevolg van fusies, overnames en management buy outs;
  • kostenbeheersingsanalyses/premiebesparingen;
  • toetsing premierekening courant (rekening courant controle);
  • toetsing marktconformiteit van de toezegging, alsmede toetsing van de gehanteerde kostenopslagen;
  • second opinions op bestaande regelingen;
  • begeleiding bij aansluiting Bedrijfstakpensioenfondsen.

Download hier onze infographic over ‘Een nieuw pensioencontract’.

Meer informatie
Wil je meer weten? Vul dan het antwoordformulier in of bel ons op 013-207 00 52. Wij horen graag van je!