Werkgever pensioen

Wij adviseren werkgevers over alle aspecten van de pensioenregeling: fiscaal en civieljuridisch, actuarieel en verzekeringstechnisch.

Daarnaast verzorgen wij uw pensioencommunicatie, ook  als dat over gaat in financiële planning.

Uiteraard adviseren wij conform de richtlijnen van de AFM als dat nodig is. Daarnaast adviseren wij vooral ‘op maat’.

Als het gaat om advies op grond van de Wet Financieel Toezicht dan doorlopen we de volgende  5  stappen.

Inventariseren
Uw wensen en doelstellingen worden vertaald in een passend risico- en klantprofiel.

Analyse
We rekenen de pensioenlasten voor u door en toetsen we onder andere de betaalbaarheid. Vervolgens zoeken wij de beste verzekeringsoplossingen die het meest aansluiten bij uw wensen en doelstellingen.

Advisering
Daarna adviseren wij u de pensioenregeling die het beste past bij uw bedrijf en het beste bijbehorende product. U beslist dan.

Bemiddeling
Op basis van uw definitieve keuze verwerken wij dit, zetten de bemiddeling in gang en maken de definitieve (juridische) stukken op.

Nazorg & Beheer
Tot slot moet de pensioenregeling actueel blijven. In overleg verzorgen wij dit graag. Om u blijvend te ontzorgen.

Overige diensten
Natuurlijk ondersteunen wij u ook graag met overige pensioenzaken. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • macro-economische waarderingen (IFRS / RJ271 / marktrentewaardering);
  • harmonisaties en uniformering van regelingen als gevolg van fusies, overnames en management buy outs;
  • kostenbeheersingsanalyses/premiebesparingen;
  • toetsing premierekening courant (rekening courant controle);
  • toetsing marktconformiteit van de toezegging, alsmede toetsing van de gehanteerde kostenopslagen;
  • second opinions op bestaande regelingen;
  • begeleiding bij aansluiting Bedrijfstakpensioenfondsen.

Download hier onze infographic over ‘Een nieuw pensioencontract’.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Vult u dan het antwoordformulier in of bel ons op 013-207 00 52. Wij horen graag van u!