Verantwoordings- en belanghebbendenorgaan

Het Verantwoordingsorgaan (VO) en het Belanghebbendenorgaan (BO) hebben een belangrijke rol op grond van de pensioenwet.

 

Zij zijn een soort Ondernemingsraad met vergelijkbare adviesrechten en instemmingsrechten richting het bestuur van het pensioenfonds.

Ook kunnen zij zelf advies en/of kennisondersteuning krijgen.

Wij ondersteunen, adviseren en begeleiden VO’s en BO’s, net zoals wij vele Ondernemingsraden begeleiden.

Ook verzorgen wij regelmatig workshops op het gebied van:

  • pensioen algemeen, inclusief het nieuwe PensioenAkkoord;
  • pensioen en vermogensbeheer;
  • pensioen en risico-management.

Onze eigen consultants of visiteurs verzorgen dit graag. Uiteraard is ook maatwerk mogelijk.

Dat doen we pragmatisch, deskundig en ‘in de lijn’ met de manier hoe u binnen het pensioenfonds en bedrijf met elkaar omgaat. Ook de communicatie met de ‘achterban’ nemen wij daarbij graag voor onze rekening.

Verder houden wij u graag op de hoogte van alle pensioenontwikkelingen met ons magazine Onderneming+Pensioen. Vraagt u een kosteloos abonnement aan? 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Vult u dan het antwoordformulier in of bel ons op 013-207 00 52. Wij horen graag van u!

Magazine bestellen