Publicaties Overheid

Publicaties Overheid

1 juli 2021: beantwoording-schriftelijk-overleg-stand-van-zaken-uitwerking-pensioenakkoord-32043-559

1 juli 2021: bijlage-werkdocument-szw-samenvatting-reacties-internetconsultatie-wetsvoorstel-toekomst-pensioen

22 juni 2021: SZW Definitief rapport keuzes nabestaandenpensioen 22 juni 2021

21 april 2021: V&A 17-023 vervallen 

1 april 2021: Nieuwe V&A 21-002 en V&A 21-004 gepubliceerd. V&A 08-020 en V&A 16-001 aangepast. V&A 20-010 vervallen

19 maart 2021: Kamerbrief principe akkoord vernieuwing pensioenstelsel

2 februari 2021: brief-levensverwachting-en-aow-leeftijd

26 januari 2021:  Antwoorden brief over Vrijstellingsregeling 2021 en het transitie-ftk_26-01-2021

25 januari 2021: Beantwoording Kamervragen over juridische aspecten Pensioenakkoord deel II

14 januari 2021: Eindrapport-onderzoek-45-dienstjaren

14 januari 2021: Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ 

16 december 2020: Brief-vrijstellingsregeling-en-het-transitie

16 december 2020:  Wettekst Wet toekomst pensioenen – versie internetconsultatie

16 december 2020: Memorie van toelichting Wet toekomst pensioenen – versie internetconsultatie

16 december 2020:  IAK tekst 1512

16 december 2020: V&A 20-010 Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

9 december 2020:  Beantwoording kamervragen over het PensioenAkkoord

16 november 2020:   beantwoording-kamervragen-omtzigt-over-belastingdruk-tav-bedrag-ineens-aangepast

16 november 2020: tweede-nota-van-wijziging-wet-bedrag-ineens-rvu-en-verlofsparen-35-555

12 november 2020:  Verzamelbrief-pensioenonderwerpen_12 november 2020

6 oktober 2020: Nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

22 september 2020:  Kamerbrief pensioenonderwerpen

22 september 2020: Bijlage Netspar policy brief lage rente en toekomst pensioen

3 september 2020: Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

10 juli 2020: Antwoorden op Kamervragen over het pensioenakkoord

6 juli 2020: Kamerbrief contouren subdieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

6 juli 2020: Kamerbrief uitwerking PensioenAkkoord

6 juli 2020:  Indrukken uitvoerbaarheid aov zzp

6 juli 2020: Stichting van de Arbeid: Aanvalsplan witte vlek pensioenen

6 juli 2020: Stichting van de Arbeid: Advies beter nabestaandenpensioen

4 juli 2020: Overeenstemming uitwerking PensioenAkkoord

22 juni 2020: Hoofdlijnennotitie PensioenAkoord

22 juni 2020: Bijlage 1A nieuwe pensioenregels effecten en opties

22 juni 2020: Bijlage 1B nieuw pensioencontract en vergelijking met FTK en SER

22 juni 2020: Bijlage 1B2 pensioenresultaat voor maatmensen

22 juni 2020: Bijlage 1C analyse verplichtstelling na pensioenakkoord houdbaar

22 juni 2020: Bijlage 1D rapportage onderzoek basisprincipes

22 juni 2020: Bijlage 2 document tbv achterbanconsultatie

10 juni 2020: Beantwoording vragen lid Van Rooijen

6 maart 2020: Aanvullende vragen vernieuwing Pensioenstelsel

31 januari 2020: Kwaliteit pensioenadministratie en bijbehorende bijlage

29 januari 2020:  Jaarplanning 2020

20 december 2019: Voortgangsrapportage uitwerking PensioenAkkoord

19 november 2019: Handelingsperspectief voorkomen onnodige pensioenkortingen

6 oktober 2019: Planning uitwerking PensioenAkkoord roadmap

5 juni 2019: Kamerbrief principe akkoord vernieuwing pensioenstelsel

 

Wilt u meer weten? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Antwoordformulier