PensioenAkkoord2022

Het PensioenAkkoord2022 is een feit, nu kan iedereen aan de slag met de uitwerkingen ervan. 

&Gommer Pensions Group houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Hierna treft u een aantal publicaties over het PensioenAkkoord2022.

 

Gepubliceerde opinies en artikelen

oktober 2020 AM Web Standaardisering van pensioen is nodig!
september 2020 AM Web Jongeren en het PensioenAkkoord
september 2020 AM Web Het nieuwe normaal vraagt om ander workforce management 
interview Elipslife Janthony Wielink en Theo Gommer
juni 2020 PensioenAlert Samenvatting Hoofdlijnen notitie PensioenAkkoord
juni 2020 Pensioen Pro Plan: Partnerpensioen voortaan standaard op risicobasis
juni 2020 Pensioen Pro Uitwerking PensioenAkkoord
juni 2020 PensioenAlert Verder uitstel, komt het er überhaupt nog van?
mei 2020 Telegraaf Ons pensioendenken is hopeloos ouderwets
mei 2020 Financieele Dagblad Uitstel transitie pensioenakkoord tot 2027 is geen goed idee
april 2020 Onderneming+Pensioen Corona en Pensioen
maart 2020 PensioenAlert Gevolgen Corona virus voor het PensioenAkkoord
februari 2020 Onderneming+Pensioen Het PensioenAkkoord2022, het vervolg
februari 2020 PensioenAlert  Rekenrente afschaffen?
januari 2020 PensioenAlert Voortgangsrapportage PensioenAkkoord2022
juni 2019 Diverse media Het PensioenAkkoord, wat nu al te doen?
augustus 2019 HR-Kiosk Is ‘met pensioen gaan’ wel het doel van het leven?
juli 2019 ONL Het PensioenAkkoord, wat moeten werkgevers ervan vinden.
juni 2019 HR-Kiosk Het PensioenAkkoord en employability
maart 2019 ONL Eindelijk, er komt een PensioenAkkoord aan.
februari 2019 Loonzaken Pensioenbrief Koolmees.

 

Publicaties Overheid

6 oktober 2020  Rijksoverheid Nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet verandering koppeling AOW-leeftijd
22 september 2020  Rijksoverheid Kamerbrief pensioenonderwerpen
22 september 2020  Rijksoverheid Bijlage Netspar policy brief lage rente en toekomst pensioen
3 september 2020  Rijksoverheid Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
10 juli 2020  minister Koolmees Antwoorden op Kamervragen over het pensioenakkoord
6 juli 2020  minister Koolmees Kamerbrief contouren subdieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden
6 juli 2020  minister Koolmees Kamerbrief uitwerking PensioenAkkoord
6 juli 2020  Belastingdienst en UWV Indrukken uitvoerbaarheid aov zzp
6 juli 2020  Prof. Vandenbroucke Collectiviteit, solidariteit en zekerheid in het PensioenAkkoord
6 juli 2020  Netspar CPB Houdbaarheid pensioenen bij lage rente
6 juli 2020 Stichting van de Arbeid Aanvalsplan witte vlek pensioenen
6 juli 2020 Stichting van de Arbeid Advies beter nabestaandenpensioen
4 juli 2020  minister Koolmees Overeenstemming uitwerking PensioenAkkoord
22 juni 2020  minister Koolmees Hoofdlijnennotitie PensioenAkoord
22 juni 2020  minister Koolmees Bijlage 1A nieuwe pensioenregels effecten en opties
22 juni 2020  minister Koolmees Bijlage 1B nieuw pensioencontract en vergelijking met FTK en SER
22 juni 2020  minister Koolmees Bijlage 1B2 pensioenresultaat voor maatmensen
22 juni 2020  minister Koolmees Bijlage 1C analyse verplichtstelling na pensioenakkoord houdbaar
22 juni 2020  minister Koolmees Bijlage 1D rapportage onderzoek basisprincipes
22 juni 2020  minister Koolmees Bijlage 2 document tbv achterbanconsultatie
10 juni 2020  minister Koolmees Beantwoording vragen lid Van Rooijen
6 maart 2020  minister Koolmees Aanvullende vragen vernieuwing Pensioenstelsel
31 januari 2020  minister Koolmees Kwaliteit pensioenadministratie en bijbehorende bijlage
29 januari 2020  minister Koolmees Jaarplanning 2020
20 december 2019  minister Koolmees Voortgangsrapportage uitwerking PensioenAkkoord
19 november 2019  minister Koolmees Handelingsperspectief voorkomen onnodige pensioenkortingen
oktober 2019  minister Koolmees Planning uitwerking PensioenAkkoord roadmap
5 juni 2019  minister Koolmees Kamerbrief principe akkoord vernieuwing pensioenstelsel

 

Wilt u meer weten over PensioenAkkoord2022? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. 

 

Antwoordformulier