drs. Berry H.J.J. Debrauwer

Berry Debrauwer heeft een lange carrière achter de rug ( 1975-2012) in de beleggingswereld en het risicomanagement in het bankwezen. Vanaf 1985 tot 2007 heeft daarbij de dienstverlening aan pensioenfondsen centraal gestaan. Eerst als vermogensbeheerder, later, als directeur van het Institutioneel Effectenbedrijf van Van Lanschot Bankiers, meer in de rol van beleggingsadviseur en sparringpartner. In zijn periode als vermogensbeheerder ( 1985-1991) was hij ook adviseur van de beleggingscommissie van het pensioenfonds Bührmann-Tetterode en van 2008 tot september 2012 lid van het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Van Lanschot als werkgeversvertegenwoordiger.

Inmiddels is Berry Debrauwer, naast visiteur, voorzitter van een ondernemingspensioenfonds, bestuurder bij twee andere pensioenfondsen en is hij extern adviseur van een beleggingscommissie van een pensioenfonds. Tevens is hij voorzitter van de Tuchtcommissie van de Vereniging voor Beleggingsprofessionals (VBA). Hij is ook lid van de Vereniging Intern Toezicht Pensioensector(VITP).

Buiten de financiële sector is hij lid van de Centrale Cliëntenraad van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking , bestuurder van een ANBI-instelling en actief vrijwilliger in de sport.   

Sinds september 2014 is hij als Associate Partner verbonden aan de Visitatie Commissie Pensioenfondsen.