Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is de primaire gesprekpartner voor de werkgever ook als het gaat over de pensioenregeling. De werkgever heeft de instemming van de OR nodig bij wijzigingen. De OR adviseert waar mogelijk.

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen inmiddels vele OR-en.  Dat doen we pragmatisch, deskundig en ‘in de lijn’ met de manier hoe u binnen het bedrijf met elkaar omgaat. Ook de communicatie met de ‘achterban’ nemen wij daarbij graag voor onze rekening.

Wij zien pensioen als een gezamenlijk belang voor werkgever en werknemer en wij zullen ons inzetten voor het meest optimale resultaat voor alle partijen.

Voor training en advies van de OR en medezeggenschapraad bij organisatieontwikkelingen hebben wij een samenwerking met business partner MZ Services

Op de hoogte blijven

Wij houden u graag op de hoogte van alle pensioenontwikkelingen met ons magazine Onderneming+Pensioen. Een abonnement is kosteloos. Wij activeren graag uw abonnement, dit kan door een mail te sturen naar info@gommerpensions.nl.  

Download hier het whitepaper over ‘Pensioen, nieuwe stijl in de huidige arbeidsmarkt’

Meer informatie

Mailt of belt u ons? Via  het antwoordformulier of bel ons op 013-207  00 52.

 

Workshop voor OR leden

De ondernemingsraad is de primaire gesprekpartner voor de werkgever wanneer het om pensioen gaat. En bij pensioen gaat het om veel geld, dus de belangen zijn groot. Voor nieuwe leden van de OR is het dus belangrijk om het pensioendossier zich zo snel mogelijk eigen te maken.

&Gommer Pensions Group organiseert daarom 5 keer per jaar een workshop voor nieuwe OR leden. Tijdens deze workshops van één dagdeel wordt de pensioenbasis gelegd voor nieuwe OR leden.

Wat leert u?

  • Het pensioengebouw in Nederland
  • Alles over de diverse soorten pensioen (ouderdomspensioen, partnerpensioen etc.)
  • Verschillen tussen pensioenregelingen (middelloon, beschikbare premie)
  • Verschillen tussen de pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars)
  • Juridisch kader
  • De positie van de OR
  • Waar op te letten bij de eigen pensioenregeling

Bij de agenda op onze site ziet u de planning van deze kosteloze workshops
De  workshops worden gehouden op een locatie in het midden van het land.

Wilt een een uitnodiging ontvangen of aanmelden? Stuur een mail naar info@gommerpensions.nl met uw gegevens.