Youtube: eerste aflevering over het PensioenAkkoord2022

Theo Gommer over het Pensioenakkoord. Een akkoord dat nog verder moet worden ingevuld en vormgegeven.

Hij stelt: “De wereld veranderd, de maatschappij veranderd, de arbeidsmarkt veranderd, alleen ons pensioensysteen is nog niet aangepast aan deze nieuwe wereld. Het ‘PensioenAkkoord2022’ moet daar verandering in brengen. Ons pensioensysteem moet innoveren van ‘standaard collectief’ naar ‘persoonlijk maatwerk’. Ook internationaal gebeurt dit (allang). Eigenlijk lopen we dus al 10 jaar achter. Dat de rekenrente-discussie blijft sluimeren is daarom ook niet goed. Dit moet en kan alleen opgelost als het rigide denken over de rekenrenten én pensioen als zekerheid wordt losgelaten.

Alle betrokken stakeholders moeten met meer objectieve kennis om tafel en keuzes maken. Deze keuzes hebben dan uiteraard gevolgen voor iedereen. Gepensioneerden, oudere werknemers en jongeren. Ook ZZP-ers ontkomen er dan niet aan om verplicht te moeten sparen van pensioen. Dat is echter alleen maatschappelijk acceptabel als er veel meer flexibilliteit komt, zodat pensioengeld ook gebruikt kan worden voor een eigen huis, voor een sabbatical, zorg- en studieverlof.

Het beste pensioenadvies dat ik kan geven is dan ook employability & pensioen, of wel; eerder parttimen om het al dan niet met demotie langer vol te houden. Langer werken maakt nu eenmaal gelukkiger en gezonder blijkt uit onderzoek!”

Met dank aan René Graafsma en Café Weltschmerz. Om deze aflevering is te bekijken, klik hier

 


Naar het overzicht