Plan van aanpak voor pensioencommunicatie

Vraag
Mijn vraag gaat over hoeveel pensioen onze werknemers straks krijgen. Wij hebben een beschikbare premieregeling. De premies worden belegd. Werknemers weten dus niet precies hoeveel pensioen zij krijgen. Hoe kunnen werknemers nu weten of ze genoeg pensioen opbouwen?

Inzicht in hoeveel pensioen een werknemer opbouwt is belangrijk. Of een werknemer voldoende pensioen opbouwt hangt sterk af van de wensen en situatie van de individuele werknemer. Je kunt dus niet in algemene zin stellen dat jullie pensioenregeling wel of niet voldoende pensioen oplevert. Iedereen moet hier individueel mee aan de slag. Werknemers zouden zich regelmatig (eens in de drie jaar) de volgende vragen moeten stellen:

1. Hoeveel pensioen krijg ik?
2. Wanneer krijg ik het?
3. Is het voldoende voor mij?

Het antwoord op die vragen, en zeker bij beschikbare premieregelingen is niet altijd eenvoudig. Toch zijn er genoeg plekken waarop je deze informatie kunt vinden. 
 
Uniform pensioenoverzicht
Ieder jaar ontvang je als werknemer een uniform pensioenoverzicht. Daarop staat in een vast format hoeveel pensioen je opbouwt en op welke gegevens die opbouw is gebaseerd. Dat overzicht geeft nog niet voldoende antwoord op de vragen. Maar is wel een goede basis. 
 
Pensioenportal van de pensioenuitvoerder
De afgelopen jaren zijn de pensioenportalen van pensioenuitvoerders aanzienlijk verbeterd. In de portalen is informatie te vinden over jullie pensioenregeling en over de individuele pensioenopbouw. Vaak bevatten die portalen ook pensioenplanners. Daarmee kunnen allerlei berekeningen worden gemaakt.
 
Iedere pensioenuitvoerder is vanaf dit jaar verplicht een overzicht te tonen, waarbij ze laten zien hoeveel het totale pensioen is voor een werknemer in verschillende scenario’s.

Hoeveel pensioen een werknemer precies krijgt en hoeveel het nog waard is als hij met pensioen gaat is onzeker. Dat hangt onder andere af van de inflatie en of het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie. Op basis van duizenden scenario’s worden berekeningen gemaakt van het pensioen. En uit die berekeningen komt een verwacht resultaat. Maar het kan ook tegenzitten en dan krijgt de werknemer minder. Of het zit mee en dan krijgt de werknemer meer pensioen. Daarmee zie je niet alleen hoeveel pensioen je straks krijgt, je ziet ook hoe onzeker het pensioen is.
 
Vanaf 1 januari 2020 is het voor alle pensioenuitvoerders verplicht om op deze manier pensioen te berekenen, uniforme rekenmethodiek (URM) te gebruiken. 
 
Mijnpensioenoverzicht.nl
Een hele belangrijke bron van informatie is de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Deze website is een initiatief van de overheid en hier vinden werknemers een overzicht van al hun pensioenen, inclusief de AOW. 
 
Wanneer je bent ingelogd krijgen werknemers eerst een overzicht van al hun pensioenuitvoerders. Vervolgens kunnen ze doorklikken naar hun pensioenoverzicht.
 
Onder mijn pensioen nu ziet een werknemer hoeveel pensioen er op dit moment is opgebouwd. Dus als de pensioenregeling nu stopt en er wordt niet meer betaald, dan is dat het bedrag dat de werknemer later krijgt. Onder mijn pensioen straks ziet een werknemer hoeveel het pensioen gaat worden als hij of zij doorgaat met pensioen opbouwen in de huidige regeling. Daar ziet de werknemer op welk bedrag het totaal gaat uitkomen. Vervolgens toont mijn pensioenoverzicht ook een vooruitblik, waar de resultaten van de uniforme rekenmethodiek zijn opgenomen.
 
Wat kunt u doen?

Er is een aantal informatiebronnen beschikbaar om een goed inzicht in je pensioen te krijgen. Dat is echter veelal maar één kant van het verhaal. ‘Hoeveel krijg ik’ en ‘wanneer’ zijn dan immers weliswaar beantwoord, maar ‘is het voldoende’ nog niet. Het antwoord op deze vraag hangt ook sterk af van de verwachte uitgaven en kosten die men vanaf pensioendatum nog over heeft. Zo zal iemand die zijn volledige hypotheek dan inmiddels heeft afgelost een andere behoefte hebben dan iemand in een huurhuis. Kortom: maatwerk en financiële planning!
 
Heeft u na het lezen van dit artikel vragen, neem dan contact op met Janvanharten@gommerpensions.nl

    


Naar het overzicht