PensioenAkkoord: Verder uitstel, komt het er überhaupt nog van?

In Q2 moet de vervolg-Hoofdlijnennotitie inzake het PensioenAkkoord2022 komen (de vorige was die uit 2016). Naast een mogelijke ‘big bang’-invoering per 2027 horen we dat dat nog lang niet zo ver is. Het wordt intussen een zeer vervelend dossier.

Commentaar
Logisch zou het zijn om het PensioenAkkoord2022 in te voeren á la Witteveen (1999). Dus een overgangsregime van 5 jaar, met de verplichting om het PensioenAkkoord direct te implementeren als in die 5 jaar de pensioenovereenkomst substantieel wordt gewijzigd. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat lopende premieovereenkomsten, die nagenoeg allemaal gebaseerd zijn op staffels, voorlopig kunnen blijven bestaan. Er is immers geen enkele noodzaak om deze  – zeker gezien de Corona-crisis – met name in de vrije markt aan te passen. Tevens kan dan worden afgesproken dat áls er gekort moet worden – dat zal voornamelijk het geval zijn bij bedrijfspensioenfondsen – er óók direct overgestapt móét worden.
  
Ook kan de verplichte AOV voor zelfstandigen dan in de uitstelfase. In 2026 kan dan beoordeeld worden of het nog steeds ‘zo slecht’ gesteld is met AO-dekkingen/voorzieningen. Het lijkt mij vreemd om de AOV ‘nu’ te verplichten gezien de stand van zaken als gevolg van de Corona-crisis bij veel ZZP-ers.

Conclusie
Het is nog even afwachten. Ook op de uitkomst van de onderzoeken naar het partnerpensioen, de houdbaarheid van de verplichtstelling en de opvolging van de Cie Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt. Nu ook de wet VPS met een jaar is uitgesteld, denk ik wel eens; stel alles over pensioen maar uit tot ver na de Corona-crisis. Het enige dat dan moet worden uitgevoerd is de lumpsum en pensioengeld voor hypotheek, studie- en zorgverlof. Dat valt te doen.

Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact met ons op.
En meer informatie over een abonnement vindt u hier

Antwoordformulier


Naar het overzicht