Gevolgen Corona-virus voor het PensioenAkkoord2022

Natuurlijk heeft en zal het Corona-virus grote gevolgen hebben voor pensioen en dus het PensioenAkkoord2022. Flauw zou het zijn om op te merken dat als we maar eerder, dus in de jaren na 2010 – toen het economisch weer beter ging – zaken hadden aangepast, de gevolgen minder zouden zijn geweest, maar het is wel zo. Echter, het is nu zoals het is. De impact van het Corona-virus op de dekkingsgraden van de pensioenfondsen is – tot op heden – dramatisch. Van net onder de 100, naar 80% (en lager). Wat nu?

Commentaar

Dat betekent dat de kans op kortingen en geen indexatie bijna 100% is op basis

van de huidige regels. Weer een jaar de kortingen uitstellen kan niet. Kijkend naar de  vragen en antwoorden in brief van 6 maart is dé vraag hoe van het

huidige systeem bij pensioenfondsen gebaseerd op de doorsneepremie naar het nieuwe systeem te gaan met persoonlijke input. Rekening houdend met de belangen van gepensioneerden en compensatie van de groep 45-68 jarigen. Dat wordt een schier onmogelijke opgave.

Er is dan ons inziens ook maar één oplossing mogelijk: en dat is alle aanspraken om te zetten op basis van ‘de’ dekkingsgraad en vervolgens een ieder de mogelijkheid te geven om door te beleggen. Immers, door te opteren voor een (hoger) toekomstig rendement kan en hoeft er niet gekort. Of dit rendement dan gehaald wordt is de vraag en dus wordt (of eigenlijk, dat blijkt inmiddels) ís pensioen onzeker. Het kan niet zo zijn dat omdat er nu ‘weer’ een crisis is, dat uitstel van kortingen achterwege blijft. Iedereen, ook gepensioneerden moeten hun verantwoordelijkheid pakken in deze. Als er gecompenseerd wordt, is dat aan de overheid. Middels belastingen betalen dan in ieder geval de rijkere gepensioneerden mee. Dat de staatsschuld fors gaat oplopen en die komt wél (ook) voor rekening van de actieven/jongeren is helaas een feit.

Conclusie

Kortom, vooralsnog zien wij nog heel veel nieuwe ‘beren’ op de weg, waardoor de echte vernieuwing van ons pensioenstelsel nog lang niet in zich is. Nogmaals, we hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen. Bakens verzetten, langer werken, employability & pensioen. Maar goed, wellicht is ‘moet pensioen gaan’ in na Corona-periode niet meer het belangrijkste in het leven. Ook maar een beetje relativeren dus.


Naar het overzicht