De AOW-leeftijd, wat speelt er momenteel?

Zoals bekend, is er inmiddels een pensioenakkoord gesloten. Dat is bijzonder omdat er al vele jaren wordt gesteggeld over een hervorming en modernisering van ons huidige pensioenstelsel in de tweede pijler. Nooit werd er doorgepakt maar nu is er toch een aanzet tot een stelsel dat robuust, toekomstbestendig en meer aangepast is aan de moderne arbeidsmarkt.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de onderhandelingen over het pensioenakkoord speelden de vakbonden, FNV voorop, hun rol uitstekend. Daardoor verliepen de onderhandelingen erg stroef en dreigden de ze een aantal keren te klappen. Geheel in de geest van de polder kwam het uiteindelijk allemaal goed, maar niet zonder dat minister Koolmees een paar bijzondere concessies had moeten doen.

ZZP arbeidsongeschiktheidspensioen

Zo is er, mede door politieke inmenging van progressieve partijen, een verplichting opgenomen voor ZZP’ers om een arbeidsongeschiktheidsvoorziening te treffen. Dat is toch een vreemde eend in de bijt als je het hebt over het 2e pijlerpensioen. Dit onderdeel van het pensioenakkoord moet nog nader worden uitgewerkt. Het is al direct duidelijk dat dit nog niet zo gemakkelijk is te organiseren.

Ruimere mogelijkheden voor eerder stoppen met werken

Daarnaast is afgesproken dat er ruimere mogelijkheden komen om eerder te stoppen met werken vlak vóór de AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld door enkele fiscale verruimingen voor pensioensparen en het gedeeltelijk vervallen van ontslagboetes als werknemers voortijdig stoppen met werken.

AOW-leeftijd

Ten slotte werden er door de vakbonden forse eisen gesteld met betrekking tot de wettelijke stijging van de AOW-leeftijd. Ook dit is niet direct een aspect van het 2e pijlerpensioen, maar was een voorwaarde van met name Groen Links en PvdA om het uiteindelijke wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer te steunen. Deze politieke steun is nodig om het wetsvoorstel er door te krijgen.

Minister Koolmees ging door de knieën en heeft ingestemd met een vertraging van de stijging van de AOW-leeftijd. De eerste 2 jaar wordt de pensioenleeftijd bevroren en daarna loopt deze op tot 67 jaar in 2024. Dit deel van het pensioenakkoord is ook al in wetgeving vastgelegd. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1-op-1 stijgen met de levensverwachting, maar slechts met 8 maanden per extra jaar levensverwachting. De wet die de AOW-leeftijd vanaf 2025 regelt, moet nog door beide kamers worden geloodst.

Het lijkt er op dat Koolmees wetgeving hieromtrent nog niet zal doorvoeren totdat de andere afspraken in het pensioenakkoord zijn geëffectueerd. Hij houdt ‘wisselgeld’ achter de hand om de ‘echte’ afspraken gerealiseerd te krijgen.

Wat kunt u doen?

Een van de argumenten van de vakbonden was dat mensen die vlak vóór hun pensioen zitten, zich niet hebben kunnen voorbereiden op de stijging van de AOW-leeftijd. Daar is wat voor te zeggen en daar is nu aan tegemoet gekomen.

Maar voor de langere termijn zullen werkgevers samen met werknemers vroegtijdig plannen moeten maken over hoe werknemers gezond, fit en met plezier kunnen doorwerken tot aan (of zelfs tot ná) de AOW-leeftijd. Want uiteindelijk loopt die AOW-leeftijd toch verder op. Het is daarom raadzaam om de werknemer te faciliteren in opleiding maar mag ook flexibiliteit verwacht worden van de werknemer met betrekking tot bijvoorbeeld demotie, parttime werken en gebruik te maken van de flexibele mogelijkheden van het pensioen (bijvoorbeeld hoog-laagconstructies, eenmalige lumpsum-uitkering en parttime pensioen). Hiervoor is het nodig dat de werknemer inzicht krijgt in zijn persoonlijke financiële situatie, bijvoorbeeld door middel van financiële planning!

Bij &Gommer Pensions noemen we dat: Employability en Pensioen! Wilt u meer weten over dit onderwerp, laat het ons weten.

 

Antwoordformulier


Naar het overzicht