Crisismaatregelen pandemie Covid-19

De uitbraak van het coronavirus raakt iedereen. De eerste zorgen liggen natuurlijk op het medische vlak en de langere termijn economische gevolgen zijn nog niet te overzien. Wel heeft het kabinet voor de meest dringende gevallen reeds een aantal maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hoe werkt deze en wat is het effect op pensioen?
 
De praktijk
Als gevolg van de coronacrisis liggen bepaalde branches helemaal stil, zoals de horeca en de reisbranche. Andere branches werken door in een soort afgeslankte vorm. Om te voorkomen dat in dergelijke situaties heel veel mensen tegelijk zouden moeten worden ontslagen is in het verleden de Regeling Werktijdverkorting in het leven geroepen. Deze zorgde ervoor dat werknemers tijdelijk wat minder konden werken en toch het volledige loon bleven ontvangen. Voor zover de werknemer minder werkte, werd het WW-gedeelte rechtstreeks door het UWV aan de werkgever gecompenseerd.
 
Omdat zich al binnen een dag 78.000 bedrijven hadden gemeld en deze aanvragen niet snel genoeg beoordeeld zouden kunnen worden, is de regeling vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 
De Noodmaatregel voorziet er in dat als een ondernemer minimaal 20% omzetverlies verwacht, hij maximaal 90% van de loonkosten doorbetaald kan krijgen. De vergoeding is afhankelijk van het omzetverlies (namelijk 90% van dit omzetverlies). De regeling geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020 en geldt voor 3 maanden (in eerste instantie met mogelijke verlenging van 3 maanden). De werkgever moet wel 100% van het loon blijven doorbetalen (er is dus een ‘eigen risico’ van 10%) en mag niemand ontslaan.
 

Omzetverlies Compensatie loonsom
100% 90,0%
50% 45,0%
25% 22,5%

  
Wat betekent dit voor de pensioenopbouw? 
Als gebruik wordt gemaakt van de noodmaatregel, dient het dienstverband van de werknemers dus in stand te blijven. Voor de pensioenopbouw heeft dat dan verder geen gevolgen, anders dan dat deze premies nog wel dienen te kunnen worden ‘opgehoest’. In eerste instantie was een beetje onduidelijk wat nu precies bedoeld werd met compensatie van de ‘loonkosten’. Is dat alleen het loon of bevat deze compensatie ook bijvoorbeeld pensioenpremies.
Inmiddels heeft minister Koolmees van Sociale Zaken in dit kader aangegeven dat bovenop de compensatie voor het loon een opslag van 30% zal worden verstrekt voor de werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioenpremies en werknemerspremies. Het kabinet vergoedt maximaal € 9.538,– aan loon per werknemer per maand.
 
Geen gebruik van de noodmaatregel
Voor het geval onverhoopt geen gebruik wordt gemaakt van de Noodmaatregel en werknemers wel (gedeeltelijk) ontslagen moeten worden heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) een nieuw V&A 20-004 over de pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19 gepubliceerd. Hierin geeft het CAP aan dat ingeval van arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd in verband met het coronavirus Covid-19, de pensioenopbouw ook gewoon door kan gaan als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering). De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
 
Wat betekent dit voor u?
Onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud blijft de dienstbetrekking van werknemers in stand en wordt de pensioenopbouw ongewijzigd voortgezet. Bij een omzetverlies van 20% of meer wordt 90% van de loonsom afhankelijk van de mate van omzetverlies aan de werkgever gecompenseerd. Daarbovenop komt nog een opslag van 30% voor vakantiegeld, werknemerspremies en pensioen. Bij 8% vakantiegeld en circa 21% werknemerspremies blijft er dan helaas niet zo heel veel meer over voor de pensioenpremies.

Wij zijn u graag van dienst met de NOW-regeling. Als u onderstaand formulier invult, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

Antwoordformulier


   


Naar het overzicht