Employability & Pensioen

Employability & pensioen, een optimale verdeling tussen directe loonkosten en pensioen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

 

Hoe kunt u employability & pensioen vormgeven binnen uw bedrijf?

Daarbij helpen wij u graag in overleg met u en uw HR-medewerkers. Wij zorgen daarbij voor de perfecte invulling vanuit het pensioendomein. En daar waar dat overgaat in pensioen communicatie en financiële planning. Consultants van &Gommer Pensions Group zijn namelijk ook ervaren Certified Counsels Financial Planning.

&Gommer Pensions Group helpt u om de arbeidsvoorwaarden aan te passen op de veranderende arbeidsmarkt en houdt daarmee rekening met de laatste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het PensioenAkkoord en Wet Toekomst Pensioenen

 

Mogelijkheden binnen de Wet Toekomst Pensioenen

Binnen de Wet Toekomst Pensioenen worden mogelijkheden geschept voor zowel werkgevers als werknemers. Vanaf 1 januari 2021 is het boetevrije Recht op Vervroegde Uittreding ingegaan. Voordeel voor de werknemer is dat hij/zij 3 jaar voor de AOW-datum deze uitkering kan ontvangen en voordeel voor de werkgever is dat er geen boete verschuldigd is. 

Verder is er de uitbreiding van het verlofsparen. Dit is uitgebreid van 50 weken naar 100 weken, hiermee kunnen werknemers dus nog eerder stoppen met werken. 
En tenslotte de lumpsum van 10%, deze gaat overigens pas in werking vanaf 2023. Met de lumpsum kun je 10% van het opgebouwde pensioenvermogen in een keer opnemen, echter niet in combinatie met een hoog/laag constructie. 

Door de flexibilisering en individuele keuzemogelijkheden ligt er een belangrijke taak bij de HR om pensioen te laten integreren binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid. 

 

Meer informatie over employability & pensioen

In het informatiedocument employability & pensioen leest u meer over de mogelijkheden. Als u nog meer wilt weten over dit onderwerp mr. Theo Gommer MPLA CCFP heeft een whitepaper employability & pensioen geschreven. 

Ook hebben wij een samenwerkingsverband met Doorwerkgever, zij zijn specialist in doorwerkregelingen met gepensioneerde werknemers. 

 

Meer weten?

Wij ontvangen graag het ingevulde antwoordformulier en dan nemen wij natuurlijk zo snel mogelijk contact met u op. 

 

Antwoordformulier