Onderneming+Pensioen

Waarom een apart magazine voor Ondernemingen/HR, OR en VO/BO?

Als het gaat om pensioen wordt uw rol steeds belangrijker. En omdat de komende jaren er nog veel meer gaat gebeuren in pensioenland. De pensioenleeftijd gaat nog verder omhoog, werkgevers blijven – terecht? – kien op pensioenkosten. Vraagstukken als solidariteit, generatiekloof, verplichtstelling, transparantie, worden steeds actueler. Er komt meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers. Er moet dus ook meer én beter gecommuniceerd worden. Uw rol wordt daarom belangrijker dan ooit. Niet alleen bij verzekerde pensioenregelingen, maar ook bij pensioenregelingen uitgevoerd door bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen.

Daarom iedere 2 maanden Onderneming+Pensioen.
Met vaste rubrieken, vaste redacteuren die úw ‘taal’ spreken!

Mijn taak als hoofdredacteur is de praktische vertaalslag en kwaliteit te bewaken en in mijn ‘redactioneel’ u  te prikkelen en aan het denken te zetten. En dat gaat mij zeker lukken!

Met Onderneming+Pensioen bent en blijft u helemaal bij!

Theo Gommer, hoofdredacteur

 

De vaste rubrieken zijn:
Redactioneel, Interview, Juridisch, Fiscaal, Arbeid & Pensioen, Pensioenfondsregelingen, Verzekerde regelingen (beleggingen), Vakartikel, Praktijkvraag van de maand, Maatschappelijk/Sociaal, 3e Pijler ‘pensioen’ en VO/BO.

De vaste redactie bestaat uit:

  • mw. mr. B.F.M. Evers MPLA (Gommer & Partners Pensioen Advocaten)
  • mw. mr. H.M.J. van den Hurk (Partner Gommer & Partners Pensioen Advocaten)
  • J.M. van Harten MPLA (Associate Partner &Gommer Pensions Group)
  • P.M. Van Ravenzwaaij MPLA (JAN© Pensioenadviseurs)
  • drs. H. Peters RBA (Visiteur bij Visitatie Commissie Pensioenfondsen)
  • R.P. Boonstra MFP (Associate Partner &Gommer Pensions Group)
  • A. de Jonge FFP (Associate Partner &Gommer Pensions Group)
  • Eindredacteur: drs. D. Wildemans MPLA (Associate Partner &Gommer Pensions Group)
  • Hoofdredacteur: mr. J.T. Gommer MPLA CCFP (directeur &Gommer Pensions Group, partner Gommer & Partners Pensioen Advocaten)

Verder zult u regelmatig gespecialiseerde gastredacteuren ‘aan het woord’ zien.

Een exemplaar van Onderneming+Pensioen inkijken? Rechts vindt u een inkijkexemplaar.

Bestellen?
Onderneming+Pensioen is kosteloos! U ontvangt 6 keer per jaar digitaal Onderneming+Pensioen.

Om uw abonnement te activeren, vult u onderstaand formulier in.

Magazine bestellen